2015

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 74 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4cam 3 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 4 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 16 0 0 0
Vano de Cinc Vd5 2 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 3 0 0 0
Tres de Sis 3d6 6 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 7 0 0 1
Tres de Sis amb Agulla 3d6a 1 0 0 0
Tres de Sis per sota 3d6s 0 0 0 0
Cinc de Sis 5d6 1 0 0 0
Dos de Sis 2d6 1 0 0 0
Set de Sis 7d6 0 0 0 0
Quatre de Set 4d7 20 0 0 1
Tres de Set 3d7 15 0 0 1
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 13 0 0 0
Tres de Set amb Agulla 3d7a 1 0 0 0
Tres de Set per sota 3d7s 0 0 0 0
Cinc de Set 5d7 9 0 0 1
Set de Set 7d7 5 0 0 2
Dos de Set 2d7 0 1 1 0
TOTAL 189 181 1 1 6
PERCENTATGES 100% 95.77% 0.53% 0.53% 3.17%