2017

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 72 1 1 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4cam 5 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 11 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 7 1 0 0
Vano de Cinc Vd5 0 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 2 0 0 0
Tres de Sis 3d6 1 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 4 0 0 0
Tres de Sis amb Agulla 3d6a 3 0 0 0
Tres de Sis per sota 3d6s 3 0 0 0
Cinc de Sis 5d6 10 0 0 1
Dos de Sis 2d6 3 0 0 1
Set de Sis 7d6 0 0 0 0
Quatre de Set 4d7 13 0 0 2
Tres de Set 3d7 17 0 0 1
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 1 0 0 0
Tres de Set amb Agulla 3d7a 1 1 0 0
Tres de Set per sota 3d7s 0 0 0 0
Cinc de Set 5d7 4 0 0 1
Set de Set 7d7 2 0 0 0
Dos de Set 2d7 0 0 0 0
TOTAL 169 159 3 1 6
PERCENTATGES 100 94.08% 1.78% 0.59% 3.55%