2016

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 89 0 1 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4cam 5 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 10 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 6 0 0 1
Vano de Cinc Vd5 1 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 3 0 0 0
Tres de Sis 3d6 2 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 7 0 0 0
Tres de Sis amb Agulla 3d6a 0 0 0 0
Tres de Sis per sota 3d6s 1 0 0 1
Cinc de Sis 5d6 6 0 0 0
Dos de Sis 2d6 1 0 0 0
Set de Sis 7d6 1 0 0 0
Quatre de Set 4d7 16 0 0 4
Tres de Set 3d7 22 0 0 1
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 5 0 0 3
Tres de Set amb Agulla 3d7a 0 0 0 0
Tres de Set per sota 3d7s 1 0 0 0
Cinc de Set 5d7 11 0 0 2
Set de Set 7d7 4 0 0 0
Dos de Set 2d7 0 0 0 0
TOTAL 204 191 0 1 12
PERCENTATGES 100 93.63% 0 0.49% 5.88%