2013

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 48 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4cam 2 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 3 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 13 0 0 0
Vano de Cinc Vd5 1 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 3 0 0 0
Tres de Sis 3d6 4 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 6 0 0 0
Tres de Sis amb Agulla 3d6a 5 0 0 0
Tres de Sis per sota 3d6s 1 0 0 0
Cinc de Sis 5d6 6 0 0 0
Dos de Sis 2d6 6 0 0 0
Quatre de Set 4d7 14 0 0 7
Tres de Set 3d7 16 0 0 1
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 3 1 0 1
Tres de Set amb Agulla 3d7a 0 0 1 1
Cinc de Set 5d7 2 0 0 1
Set de Set 7d7 0 1 0 0
TOTAL 147 133 2 1 11
PERCENTATGES 100% 90.48% 1.36% 6.68% 7.48%