2012

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 51 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4cam 2 0 0 0
pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 3 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 13 0 0 0
Vano de Cinc Vd5 2 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 4 0 0 0
Tres de Sis 3d6 11 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 4 0 0 0
Tres de Sis amb Agulla 3d6a 9 0 0 1
Cinc de Sis 5d6 7 0 0 0
Quatre de Set 4d7 10 0 0 0
Tres de Set 3d7 11 0 0 0
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 6 0 0 4
Tres de Set amb Agulla 3d7a 5 0 1 0
Cinc de Set 5d7 1 0 0 0
TOTAL 145 139 0 1 5
PERCENTATGES 100% 95.86% 0% 0.69% 3.45%