1992

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Cinc de Cinc Net 5d5n 1 0 0 0
Cinc de Set 5d7 1 0 1 0
Cinc de Sis 5d6 10 0 1 0
Dos de Cinc Net 2d5n 2 0 0 0
Dos de Sis 2d6 11 1 2 0
Nou de Sis 9d6 1 0 0 1
Pilar de Cinc 1d5 1 0 1 0
Pilar de Quatre 1d4 33 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 6 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 3 0 0 0
Quatre de Set 4d7 8 3 1 5
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 0 0 1 0
Quatre de Sis 4d6 6 2 0 1
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 10 0 0 2
Quatre de Sis Net 4d6n 2 0 0 0
Tres de Cinc Net 3d5n 1 0 0 0
Tres de Set 3d7 2 1 0 1
Tres de Sis 3d6 9 0 1 3
Tres de Sis aixecat per Sota 3d6s 2 0 2 0
TOTAL 139 109 7 10 13
PERCENTATGES 100% 78.42% 5.04% 7.19% 9.35%