2011

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 50 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4cam 4 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 12 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 5 0 0 0
Tres de Cinc 3d5 1 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 9 0 0 2
Tres de Sis 3d6 11 0 0 0
Tres de Sis amb Agulla 3d6a 4 0 0 0
Cinc de Sis 5d6 14 0 0 2
Dos de Sis 2d6 3 0 0 0
Tres de Set 3d7 9 0 0 1
Quatre de Set 4d7 8 0 0 1
Tres de Set 3d7 8 1 1 1
TOTAL 147 138 1 1 7
PERCENTATGES 100% 93.88% 0.68% 0.68% 4.76%