2010

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 46 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4cam 5 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 9 0 0 0
Dos de Sis 2d6 12 0 0 1
Tres de Sis 3d6 5 0 0 0
Tres de Sis amb Agulla 3d6a 4 0 0 0
Tres de Sis aixecat per Sota 3d6s 1 0 0 0
Tres de Set 3d7 11 0 0 0
Tres de Set amb Agulla 3d7a 3 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 4 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 5 0 0 0
Quatre de Set 4d7 8 0 0 0
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 4 0 0 0
Cinc de Sis 5d6 3 0 0 0
Cinc de Set 5d7 1 0 0 1
TOTAL 123 121 0 0 2
PERCENTATGES 100% 98.37% 0% 0% 1.63%