2009

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 42 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 2 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 7 0 0 0
Dos de Sis 2d6 12 0 0 0
Tres de Cinc Net 3d5n 1 0 0 0
Tres de Sis 3d6 5 0 0 1
Tres de Sis amb Agulla 3d6a 2 0 0 0
Tres de Set 3d7 14 0 0 0
Quatre de Cinc Net 4d5n 1 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 6 0 0 1
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 4 0 0 0
Quatre de Set 4d7 10 0 0 0
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 1 1 0 1
Cinc de Sis 5d6 5 0 0 0
TOTAL 116 112 1 0 3
PERCENTATGES 100% 96.55% 0.86% 0% 2.59%