2008

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Actuació Suspesa 1 0 0 0 0
Pilar de Quatre 1d4 35 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 2 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 10 0 0 0
Dos de Cinc Net 2d5n 1 0 0 0
Dos de Sis 2d6 7 0 0 0
Tres de Sis 3d6 4 0 0 0
Tres de Sis amb Agulla 3d6a 1 0 0 0
Tres de Set 3d7 16 0 0 1
Quatre de Cinc amb Agulla Net 4d5an 1 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 2 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 6 0 0 0
Quatre de Set 4d7 8 0 0 0
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 2 0 0 0
Cinc de Sis 5d6 7 0 0 0
Cinc de Set 5d7 3 1 0 0
TOTAL 107 105 1 0 1
PERCENTATGES 100% 98.14% 0.93% 0% 0.93%