2007

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 47 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 2 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 7 0 0 0
Dos de Sis 2d6 5 0 0 0
Tres de Sis 3d6 4 0 0 1
Tres de Set 3d7 17 0 0 1
Quatre de Sis 4d6 5 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 8 0 0 0
Quatre de Set 4d7 9 0 0 1
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 4 0 0 1
Cinc de Sis 5d6 6 0 0 0
Cinc de Set 5d7 6 0 0 1
TOTAL 125 120 0 0 5
PERCENTATGES 100% 96% 0% 0% 4%