2006

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Actuació Suspesa 1 0 0 0 0
Pilar de Quatre 1d4 32 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 1 1 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 2 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 8 0 0 0
Dos de Sis 2d6 10 0 0 0
Tres de Sis 3d6 3 0 0 0
Tres de Set 3d7 15 0 0 2
Quatre de Sis 4d6 3 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 7 0 0 0
Quatre de Set 4d7 7 0 0 4
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 3 0 0 0
Cinc de Sis 5d6 8 0 0 0
Cinc de Set 5d7 4 0 0 0
TOTAL 110 103 1 0 6
PERCENTATGES 100% 93.64% 0.91% 0% 5.45%