2005

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 36 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 4 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 7 0 0 0
Dos de Sis 2d6 6 0 0 0
Dos de Set 2d7 1 0 1 0
Tres de Sis 3d6 2 0 0 0
Tres de Sis aixecat per Sota 3d6s 1 0 0 0
Tres de Set amb Agulla 3d7a 0 0 0 0
Tres de Set aixecat per Sota 3d7s 16 0 1 0
Quatre de Sis 4d6 1 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 3 0 0 0
Quatre de Set 4d7 13 0 0 0
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 4 0 0 2
Cinc de Sis 5d6 4 0 0 0
Cinc de Set 5d7 8 0 0 1
Vano de Cinc Vd5 4 0 0 0
TOTAL 115 110 0 2 3
PERCENTATGES 100% 95.65% 0% 1.74% 2.61%