2004

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 60 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 4 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 6 1 0 1
Dos de Sis 2d6 9 0 0 0
Dos de Set 2d7 2 0 0 1
Tres de Sis 3d6 8 0 0 0
Tres de Set 3d7 19 0 0 1
Quatre de Sis 4d6 3 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 9 0 0 0
Quatre de Set 4d7 12 0 0 1
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 6 1 0 1
Cinc de Sis 5d6 5 0 0 0
Cinc de Set 5d7 5 0 0 0
Vano de Cinc Vd5 2 0 0 0
TOTAL 157 150 2 0 5
PERCENTATGES 100% 95.54% 1.27% 0% 3.18%