2003

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 33 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 2 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 7 0 0 0
Dos de Sis 2d6 10 0 0 0
Tres de Sis 3d6 1 0 0 0
Tres de Set 3d7 17 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 3 0 0 0
Quatre de Set 4d7 14 0 0 0
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 4 1 0 1
Cinc de Sis 5d6 4 0 0 0
Cinc de Set 5d7 0 1 1 0
TOTAL 99 95 2 1 1
PERCENTATGES 100% 95.96% 2.02% 1.01% 1.01%