2002

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 41 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 7 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 8 0 0 0
Dos de Sis 2d6 5 0 0 0
Dos de Set 2d7 6 0 0 0
Tres de Sis 3d6 2 0 0 0
Tres de Sis aixecat per Sota 3d6s 1 0 0 0
Tres de Set 3d7 16 0 0 0
Tres de Set aixecat per Sota 3d7s 0 0 1 0
Quatre de Sis 4d6 3 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 6 0 0 0
Quatre de Set 4d7 8 0 0 0
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 7 0 0 0
Quatre de Vuit 4d8 0 1 0 0
Cinc de Sis 5d6 3 0 0 0
Cinc de Set 5d7 4 0 0 0
Vano de Cinc Vd5 4 0 0 0
TOTAL 123 121 1 1 0
PERCENTATGES 100% 98.37% 0.81% 0.81% 0%