2001

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 55 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 3 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 1 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 10 0 0 2
Dos de Sis 2d6 7 0 0 0
Dos de Set 2d7 7 0 0 0
Tres de Sis 3d6 6 0 0 0
Tres de Sis aixecat per Sota 3d6s 1 0 0 0
Tres de Sis aixecat per Sota Net 3d6sn 3 0 0 0
Tres de Set 3d7 16 0 0 1
Tres de Set aixecat per Sota 3d7s 2 0 1 0
Quatre de Sis 4d6 5 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 7 0 0 0
Quatre de Set 4d7 7 0 0 0
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 5 1 0 0
Cinc de Sis 5d6 4 0 0 0
Cinc de Set 5d7 4 0 0 0
Vano de Cinc Vd5 2 0 0 0
TOTAL 150 145 1 1 3
PERCENTATGES 100% 96.67% 0.67% 0.67% 2%