1999

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 43 1 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4cam 2 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 4 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota i Caminat 1d4scam 2 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 7 1 0 0
Quatre de Sis 4d6 5 0 0 1
Quatre de Sis Net 4d6n 1 0 0 0
Tres de Sis 3d6 6 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 10 0 0 1
Tres de Sis aixecat per Sota 3d6s 5 0 0 0
Tres de Sis aixecat per Sota Net 3d6sn 1 0 0 0
Cinc de Sis 5d6 4 0 0 0
Dos de Sis 2d6 7 0 0 0
Quatre de Set 4d7 7 0 0 0
Tres de Set 3d7 15 0 0 1
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 6 0 0 1
Cinc de Set 5d7 8 0 0 0
Dos de Set 2d7 0 1 0 0
TOTAL 140 133 3 0 4
PERCENTATGES 100% 95% 2.14% 0% 2.86%