1998

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 27 0 0 1
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 8 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 7 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 11 0 0 0
Dos de Cinc Net 2d5n 1 0 0 0
Dos de Sis 2d6 13 0 0 0
Tres de Sis 3d6 6 0 0 0
Tres de Sis aixecat per Sota 3d6s 1 0 0 0
Tres de Sis aixecat per Sota Net 3d6sn 1 0 0 0
Tres de Set 3d7 19 0 1 0
Tres de Set aixecat per Sota 3d7s 1 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 5 0 0 1
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 11 0 1 0
Quatre de Sis amb Agulla Net 4d6an 1 0 0 0
Quatre de Sis amb Net 4d6n 3 0 0 0
Quatre de Set 4d7 14 0 0 4
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 2 0 0 0
Cinc de Sis 5d6 7 0 0 0
Cinc de Set 5d7 6 0 0 3
TOTAL 155 144 0 2 9
PERCENTATGES 100% 92.9% 0% 1.29% 5.81%