1997

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 21 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 2 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 2 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 20 1 0 1
Dos de Sis 2d6 10 0 0 0
Dos de Sis Net 2d6n 2 0 0 0
Dos de Set 2d7 8 2 1 0
Tres de Sis 3d6 3 0 0 0
Tres de Set 3d7 17 0 0 0
Tres de Set aixecat per Sota 3d7s 2 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 3 0 0 0
Quatre de Sis Net 4d6n 3 0 0 0
Quatre de Set 4d7 15 0 0 0
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 4 2 0 0
Quatre de Set Net 4d7n 0 0 0 2
Quatre de Vuit 4d8 1 0 0 1
Cinc de Sis 5d6 6 0 0 0
Cinc de Set 5d7 8 0 0 0
TOTAL 137 127 5 1 4
PERCENTATGES 100% 92.7% 3.65% 0.73% 2.92%