1996

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 24 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 4 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 1 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 14 3 0 0
Dos de Sis 2d6 9 0 0 0
Dos de Sis Net 2d6n 1 0 0 0
Dos de Set 2d7 5 1 0 0
Tres de Sis 3d6 3 0 0 0
Tres de Sis aixecat per Sota 3d6s 1 0 0 0
Tres de Set 3d7 14 0 0 0
Tres de Set aixecat per Sota 3d7s 6 0 1 1
Quatre de Sis 4d6 1 0 0 0
Quatre de Sis Net 4d6n 2 0 0 0
Quatre de Set 4d7 16 0 0 0
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 3 0 0 0
Quatre de Vuit 4d8 0 1 0 2
Cinc de Sis 5d6 2 0 0 0
Cinc de Set 5d7 12 0 0 0
TOTAL 127 118 5 1 3
PERCENTATGES 100% 92.91% 3.94% 0.79% 2.36%