1995

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 26 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 6 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 5 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 18 0 0 0
Pilar de Cinc aixecat per Sota 1d5s 0 0 1 0
Dos de Sis 2d6 10 0 0 0
Dos de Set 2d7 3 1 1 0
Tres de Sis 3d6 4 0 0 0
Tres de Sis aixecat per Sota 3d6s 1 0 0 0
Tres de Set 3d7 17 0 0 0
Tres de Set aixecat per Sota 3d7s 1 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 1 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 6 0 0 0
Quatre de Sis Net 4d6n 1 0 0 0
Quatre de Set 4d7 18 0 0 1
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 3 1 1 0
Quatre de Vuit 4d8 1 1 0 1
Cinc de Sis 5d6 2 0 0 0
Cinc de Set 5d7 9 0 1 0
Nou de Sis 9d6 0 0 1 0
TOTAL 142 132 3 5 2
PERCENTATGES 100% 92.96% 2.11% 3.52% 1.41%