1994

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 29 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 2 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 1 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 11 1 1 0
Pilar de Cinc aixecat per Sota 1d5s 1 0 0 0
Dos de Sis 2d6 11 0 0 1
Tres de Sis 3d6 4 0 0 0
Tres de Sis aixecat per Sota 3d6s 3 0 0 1
Tres de Set 3d7 13 0 0 2
Tres de Set aixecat per Sota 3d7s 2 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 8 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 5 0 0 1
Quatre de Set 4d7 14 0 0 2
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 8 0 0 0
Quatre de Vuit 4d8 0 0 1 4
Cinc de Sis 5d6 3 0 0 1
Cinc de Set 5d7 3 0 1 0
TOTAL 134 118 1 3 12
PERCENTATGES 100% 88.06% 0.75% 2.24% 8.96%