1993

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 48 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 4 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 9 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 17 2 0 0
Pilar de Cinc aixecat per Sota 1d5s 1 0 0 0
Dos de Sis 2d6 15 0 0 0
Tres de Cinc 3d5 1 0 0 0
Tres de Sis 3d6 13 0 0 0
Tres de Sis aixecat per Sota 3d6s 3 0 2 0
Tres de Set 3d7 10 0 1 2
Tres de Set aixecat per Sota 3d7s 2 0 0 0
Quatre de Cinc Net 4d5n 1 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 6 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 12 0 0 2
Quatre de Set 4d7 15 0 1 0
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 5 3 0 1
Cinc de Sis 5d6 8 0 0 0
Cinc de Set 5d7 3 0 1 0
TOTAL 188 173 5 5 5
PERCENTATGES 100% 92.02% 2.66% 2.66% 2.66%