1991

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 10 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 1 0 0 0
Tres de Cinc 3d5 6 0 0 0
Tres de Sis 3d6 3 1 0 0
Quatre de Cinc 4d5 3 1 0 0
Quatre de Sis 4d6 4 2 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 2 0 0 0
Cinc de Cinc Net 5d5n 1 0 0 0
Cinc de Sis 5d6 2 0 0 0
TOTAL 36 32 4 0 0
PERCENTATGES 100% 88.89% 11.11% 0% 0%