2000

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 22 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4c 3 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 9 0 0 0
Dos de Sis 2d6 12 0 0 1
Tres de Sis 3d6 5 0 0 0
Tres de Sis aixecat per Sota 3d6s 4 0 0 0
Tres de Set 3d7 13 0 0 1
Tres de Set aixecat per Sota 3d7s 1 0 2 0
Quatre de Sis 4d6 5 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 2 0 0 0
Quatre de Set 4d7 10 0 0 0
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 2 0 0 2
Cinc de Sis 5d6 3 0 0 0
Cinc de Set 5d7 2 0 0 0
TOTAL 99 93 0 2 4
PERCENTATGES 100% 93.94% 0% 2.02% 4.04%