2018

CASTELL DESCARREGAT CARREGAT INTENT DESMUNTAT
Pilar de Quatre 1d4 45 0 0 0
Pilar de Quatre Caminat 1d4cam 4 0 0 0
Pilar de Quatre aixecat per Sota 1d4s 7 0 0 0
Pilar de Cinc 1d5 12 0 0 0
Vano de Cinc Vd5 2 0 0 0
Quatre de Sis 4d6 2 0 0 0
Tres de Sis 3d6 2 0 0 0
Quatre de Sis amb Agulla 4d6a 3 0 0 0
Tres de Sis amb Agulla 3d6a 2 0 0 0
Tres de Sis per sota 3d6s 2 0 0 0
Cinc de Sis 5d6 3 0 0 1
Dos de Sis 2d6 1 0 0 0
Set de Sis 7d6 1 0 0 0
Quatre de Set 4d7 12 1 0 1
Tres de Set 3d7 13 1 0 1
Quatre de Set amb Agulla 4d7a 4 0 0 4
Tres de Set amb Agulla 3d7a 8 0 0 0
Tres de Set per sota 3d7s 0 1 1 0
Cinc de Set 5d7 4 0 0 0
Set de Set 7d7 1 0 0 0
Dos de Set 2d7 0 0 0 0
TOTAL 139 128 3 1 7
PERCENTATGES 100 92.08% 2.16% 0.72% 5.04%